Zarządzenie nr 442/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pagórkowej w Gołdapi

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 13:53:14