Zarządzenie nr 443/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 224/173 ...

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 13:59:10