Zarządzenie nr 449/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Kozaki nieruchomości położonej w miejscowości Jabramowo w obrębie 0017 Kozaki

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 14:26:22