Zarządzenie nr 450/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Siedlisko nieruchomości położonej w obrębie 0025 Siedlisko

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 14:29:29