Zarządzenie nr 451/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap, położonej w obrębie 0029 Włosty na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 14:32:41