Zarządzenie Nr 458/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi"

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 31-12-2019 12:47:36