Zarządzenie nr 459_XII_2019 Burmistrz Gołdapi Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 13:25:49
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:52:51