Zarządzenie nr 460_XII_2019 Bumistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (CIT).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 13:28:16
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:52:43