Zarządzenie nr 461_XII_2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (rozwój sportu).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 13:33:18
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:52:34