Zarządzenie nr 462_XII_2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (pomoc materialna dla uczniów i studentów, działalność na rzecz organizacji pozarządowych).

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 31-12-2019 13:35:08
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:52:24