Zarządzenie Nr 455/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadcze

 

/files/files/Zarzadzenie_Nr_455_XII_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 10:03:34