Zarządzenie Nr 456/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

 

/files/files/Zarzadzenie_Nr_456_XII_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 10:04:32