Zarządzenie Nr 465/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

/files/files/doc08853920200108121533.pdf

Autor: Karolina Jakubik
Data utworzenia: 08-01-2020 12:28:37