Zarządzenie nr 473/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 1-go Maja w Gołdapi

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 10-01-2020 12:02:52
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:51:50