Zarządzenie Nr 477/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ...

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 10-01-2020 14:59:40
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:50:44