Zarządzenie nr 474/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Niedrzwica nieruchomości położonej w obrębie 0001 Bałupiany

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 14-01-2020 7:33:34