Zarządzenie nr 475/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Babki nieruchomości położonej w obrębie 0023 Pogorzel

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 14-01-2020 7:36:57
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:51:42