Zarządzenie Nr 479/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Galwiecie

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 14-01-2020 10:26:38
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:50:14