Zarządzenie Nr 481/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 16-01-2020 15:30:20
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:49:55