zarządzenie 439/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 18.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej -nadzór inwestorski

Autor: Magda Kardel
Data utworzenia: 21-01-2020 11:20:16