Zarządzenie Nr 490/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 2076 położonej w Gołdapi przy ul. Spokojnej.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 23-01-2020 8:18:24
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:48:50