Zarządzenie Nr 492/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Gołdapi oraz Pięknych Łąkach.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 23-01-2020 8:35:42
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:48:32