Zarządzenie nr 498/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków przekazania do korzystania części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 278/28 położonej w miejscowości Wronki Wielkie...

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 31-01-2020 12:53:15