Zarządzenie nr 501/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Jabłońskie nieruchomości położonej w miejscowości Rostek w obrębie 0010 Jabłońskie

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 31-01-2020 13:04:41