Zarządzenie nr 502/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Wiłkajcie nieruchomości położonej w obrębie 0028 Wiłkajcie

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 31-01-2020 13:08:37