Zarządzenie nr 507/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 05-02-2020 14:12:45