Zarządzenie nr 508/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 06-02-2020 9:43:57