Zarządzenie Nr 509/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Botkuny

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 10-02-2020 15:34:36