Zarządzenie Nr 510/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Siedlisko celem wyboru sołtysa

 

/files/files/Zarzadzenie_Nr_510_II_2020.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-02-2020 13:18:23
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 11-02-2020 13:18:34