Zarządzenie Nr 512/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych stanowiących należności Gminy Gołdap

Autor: Karolina Jakubik
Data utworzenia: 11-02-2020 14:38:07
Autor edycji: Magda Zymkowska
Data edycji: 12-02-2020 10:34:40