Zarządzenie Nr 513/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Grabowo i Pogorzel

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 12-02-2020 8:06:43