Zarządzenie Nr 430/XII/2019 Burmistrza Gołdapi - Szefa Obriny Cywilnej z dnia 11 grudnia 2019 roku zmieniające w sprawia powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-02-2020 12:04:17