Zarządzenie Nr 503/II/2020 Burmistrza Gołdapi - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Gminie Gołdap w 2020 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 02-03-2020 12:17:45