Zarządzenie Nr 560/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap, położonej w obrębie 0015 Kośmidry na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 05-03-2020 13:11:23