Zarządzenie Nr 562/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gołdapi przy ul. Ełckiej

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 05-03-2020 13:33:02