Zarządzenie Nr 567/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Babki

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 12-03-2020 13:04:05