Zarządzenie nr 569/III/2020 z 12 marca 2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności ŚDS Słoneczny Dom w Gołdapi

Autor: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data utworzenia: 12-03-2020 21:25:47