Zarządzenie Nr 572/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 17-03-2020 8:20:59
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 27-03-2020 15:11:39