Zarządzenie Nr 575/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gołdapi przy ul. Bocznej

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 20-03-2020 8:28:07