Zarządzenie Nr 576/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gołdapi do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do właściwego ministra z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji ....

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 23-03-2020 10:41:34
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 30-03-2020 8:09:13