Zarządzenie Nr 577/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gołdapi do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start"

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 23-03-2020 10:45:31
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 30-03-2020 8:09:32