Zarządzenie Nr 584/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gołdapi do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 27-03-2020 8:22:45
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 30-03-2020 8:10:54