Zarządzenie nr 587/IV/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem udzielenia zamówienia publicznego związanego z dowożeniem uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 03-04-2020 12:27:19