Zarządzenie Nr 601/IV/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-04-2020 11:13:17