Zarządzenie Nr 602/IV/2020 Burmistrza Goldapi z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powolania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania zjazdów

Autor: Jarosław Duchnowski
Data utworzenia: 10-04-2020 14:06:42
Autor edycji: Jarosław Duchnowski
Data edycji: 10-04-2020 14:08:32