Zarządzenie Nr 813/X/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 10-11-2020 9:35:09