Zarządzenie nr 840/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pełnomocnictwa w zakresie realizacji projektu ....

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-11-2020 13:55:14
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 11-11-2020 19:51:13