Zarządzenie nr 844/XI/2020 Burmistrza Goładpi z 16.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania związanego z zamknięciem pętli kinezyterapeutyczne

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 16-11-2020 15:43:23
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 16-11-2020 15:44:45