Zarządzenie Nr 846/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap, położonej w Gołdapi przy ul. Zatorowej na rzecz PGE Dystrybucja

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 17-11-2020 15:20:13