Zarządzenie Nr 843/XI/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-11-2020 12:52:22